| EN RU  
Paieška:
 


  • Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė  • Sveikina jus apsilankius  • Mūsų internetinėje svetainėje!

 
 
 
Komisijos, darbo grupės
 
KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

Ligoninėje yra įsteigtos ir veikla vykdo šios komisijos:


1. Gydymo taryba.

Gydymo tarybos tikslas yra aktyviai dalyvauti ligoninės veikloje sprendžiant su gydymo metodikų rengimu, gydymo taktikos parinkimu, nepageidaujamų įvykių gydymo procese prevencijos ir analizavimu susijusius klausimus. Gydymo taryba yra sudaryta iš ligoninėje dirbančių gydytojų, kurie aktyviai dalyvauja patariant ligoninės vyriausiajam gydytojui dėl naujausių gydymo ir diagnostikos metodų, metodikų ir technologijų taikymo ligoninės veikloje.

2. Slaugos taryba.

Slaugos taryba yra sudaryta iš ligoninėje asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių slaugytojų, kurios dalyvauja tobulinant ir diegiant naujas slaugos metodikas, technologijas asmens sveikatos priežiūros paslaugų metu. Slaugos taryba įkurta tam, kad būtų efektyviai sprenždžiamos su slauga susijusios problemos ligoninėje, analizuojami nepageidaujami įvykiai ir neatitiktys, susijusios su slaugos veikla.

3. Etikos komisija.

Etikos komisija įsteigta tam, kad nešališkai ir objektyviai būtų svarstomi su ligoninės, jos darbuotojais ir interesantais susiję etikos klausimais. Ligoninės etikos taryba stebi kaip ligoninėje laikomasi Darbuotojų elgesio kodekso reikalavimų.

4. Antikorupcijos komisija.

Antikorupcijos komisija įsteigta siekiant ligoninėje organizuoti ir vykdyti antikorupcinę veiklą. Ši komisija analizuoja korupcijos pasireiškimo tikimybę, informaciją, gautą apie korupcijos apraiškas, vykdo darbuotojų švietimą korupcijos klausimais, teikia siūlymus ligoninės administracijai dėl korupcijos apraiškų mažinimo ligoninėje.

Darbo grupių ligoninėje nėra įkurta.

Informacija atnaujinta 2016-05-29.
Visos teisės saugomos ©
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
Telefonas pasiteiravimui: 846-410079
el. paštas : kmsligonine@gmail.com
Sprendimas: