| EN RU  
Paieška:
 


 • Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė • Sveikina jus apsilankius • Mūsų internetinėje svetainėje!

 
 
 
Veikla ir dokumentai
 

Ligoninė aktyviai siekia:

tapti modernia, visuomenės pasitikėjimą turinčia sveikatos priežiūros įstaiga, kuri teikia kokybiškas,  Lietuvos ir Europos Sąjungos standartų reikalavimus atitinkančias  stacionarines palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos  paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams.

 


Mūsų paskirtis (misija)

 • Teikti pacientams saugias, kokybiškas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus stacionarines palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos  paslaugas.
 • Būti atvira visuomenės poreikiams ligonine, kurioje užtikrinamas pacientų privatumas, žmogiškoji pagarba ir orumas.
 • Dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme, vykdyti mokslo tiriamąjį ir pedagoginį darbą. 


Tikslai ir uždaviniai

 • Teikti slaugos, paliatyvios pagalbos, palaikomojo gydymo paslaugas  bei atstatomąją pagalbą sergantiems lėtinėmis ligomis, po traumų, galūnių amputacijų, asmenims su negalia;
 • Taikyti priemones, užtikrinančias socialinę integraciją ir prisitaikymą negalios ištiktiems asmenims, kurie dėl sveikatos būklės laikinai ar visam gyvenimui prarado savarankiškumą;
 • Siekti, kad ligoninėje teikiamos paslaugos būtų prieinamos ir savalaikės;
 • Tobulinti santykius su pacientais bei jų artimaisiais, reaguoti į jų pastabas, mokyti juos, gerinti jų praktinius slaugos įgūdžius;
 • Nuolat kelti ligoninės darbuotojų profesinę kvalifikaciją;
 • Racionaliai naudoti sveikatos priežiūrai skirtus išteklius;
 • Toliau modernizuoti slaugos ir gydymo priemones;
 • Reorganizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į naujai atsiradusius visuomenės poreikius;
 • Nuolat tobulinti informacines technologijas kasdieniame darbe.

Ligoninėje teikiamos paslaugos

Valstybės finasuojamos paslaugos

Mokamos paslaugos 


Veiklos specifika

Ligoninės specializacija- ilgalaikio gydymo, slaugos ir reabilitacijos paslaugos.

  

Visos teisės saugomos ©
Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė
Telefonas pasiteiravimui: 846-410079
el. paštas : kmsligonine@gmail.com
Sprendimas: